1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ir šalių atsakomybę įsigyjant prekes rankudarbopapuosalai.lt internetinėje parduotuvėje.


2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Internetinėje parduotuvėje rankudarbopapuosalai.lt turi teisę pirkti:
2.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų;
2.1.2. juridiniai asmenys;
2.1.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, turėdami tėvų arba globėjų sutikimą bei galintys laisvai disponuoti savo pajamomis;
2.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.
2.2. Užsiregistravus rankudarbopapuosalai.lt elektroninėje parduotuvėje, pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, tel. numeris) saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
2.3. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti", ir galioja iki užsakymo įvykdymo.
2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma rankudarbopapuosalai.lt duomenų bazėje.
2.5. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą ir prekių paruošimą, rankudarbopapuosalai.lt informuoja klientus el. žinute Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes rankudarbopapuosalai.lt internetinėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti teisingus duomenis. Asmens duomenims pasikeitus, turi būti atnaujinami, kitaip dėl to atsirandusių nuostolių internetinė parduotuvė rankudarbopapuosalai.lt neatsako.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus, informuodamas internetinę parduotuvę el. paštu.
3.4. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo informuoti rankudarbopapuosalai.lt elektroninę parduotuvę, kad nebūtų padaryta žala dėl trečiųjų asmenų kaltės.
3.5. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes. Už prekes ir jų pristatymą Pirkėjas sumoka bankiniu pavedimu į banko sąskaitą nurodytą rankudarbopapuosalai.lt internetinėje parduotuvėje.
3.6. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi rankudarbopapuosalai.lt internetinėje parduotuvėje. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.7. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą rankudarbopapuosalai.lt internetinei parduotuvei ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko ,,Apmokėti" paspaudimo. Per šį laikotarpį mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties.
3.8. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą apmokėjimą.
3.9. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.10. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis.

 

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis rankudarbopapuosalai.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.
4.2. Jeigu Pirkėjas pateikia klaidingą, melagingą informaciją, nesilaiko nurodytų įsipareigojimų taisyklėse, siekia pakenkti internetinės parduotuvės darbui ir veiklai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis rankudarbopapuosalai.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir pristatymo laikotarpiu.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius – grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis rankudarbopapuosalai.lt elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei priima el. paštu Pirkėjų pasiūlymus dėl elektroninės prekybos gerinimo būdų.
4.6. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai.
4.7. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas rankudarbopapuosalai.lt elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

 

5. Prekių užsakymo pateikimas ir sąlygos
5.1. Pirkėjas rankudarbopapuosalai.lt internetinėje parduotuvėje, gali pirkti prekes, bet kuriuo paros metu. Kreiptis dėl užsakymų el. paštu bei telefonu Pirkėjas gali internetinėje parduotuvėje nurodytu darbo laiku.
5.2. Pirkėjas apsilankęs rankudarbopapuosalai.lt internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo metu suformuojamas prekių krepšelis.
5.3. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti visą reikiamą informaciją, reikalingą prekių pristatymui: vardą, pavardę, adresą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjo pateikti duomeys naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
5.4. Sutartis laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti", ir galioja iki užsakymo įvykdymo. Pirkėjui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol Pirkėjas nėra susipažinęs bei, kol nesutinka su rankudarbopapuosalai.lt Parduotuvės Taisyklėmis.
5.5. Pirkėjas privalo atlikti mokėjimą rankudarbopapuosalai.lt internetinei parduotuvei ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko ,,Apmokėti" paspaudimo. Per šį laikotarpį mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Sutartis laikoma vykdytina tik nuo to laiko, kai rankudarbopapuosalai.lt gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo būdo už apmokėtas prekes.
5.6. Prekių kainos rankudarbopapuosalai.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.7. Pardavėjas gavęs apmokėjimą už prekes, ruošia prekių siuntinį ir praneša Pirkėjui apie paruoštas prekes el. žinute Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
5.8. Pirkėjui neįvykdžius apmokėjimo per 24 valandas, užsakymas automatiškai yra atšaukiamas.
5.9. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis rankudarbopapuosalai.lt elektroninės parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

 

6. Prekių pristatymas
6.1. Tiksli prekių pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kiekio. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį.
6.2. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris, paštininkas) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje (jei Pirkėjas nebuvo namuose. kuomet paštininkas atnešė siuntinį).
6.3. Prekių pristatymas paprastai trunka 1-5 darbo dienas, išskyrus tokius atvejus, kai prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų, jei prekės buvo pristatytos nurodytu adresu ne tam subjektui.
6.5. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
6.6. Pirkėjas negali keisti prekių pristatymo adreso, jei siunta yra išsiųsta. Tokiu atveju Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas.
6.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.
6.8. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas, privalo informuoti Pardavėją el. paštu.
6.9. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jei Pirkėjui prekės nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių ar dėl Pirkėjo kaltės.

 

7. Prekių kokybės, garantijos
7.1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančios el. parduotuvėje.
7.2. Pardavėjas neatsako, jei rankudarbopapuosalai.lt internetinėje parduotuvėje dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių neatitinka prekės spalva, forma, dydis nuo realaus prekės savybių.
7.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
8.2. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.3. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruotu paštu arba pasirinkto kurjerio paslaugomis. Grąžinamos arba keičiamos prekės pašto išlaidas apmoka pirkėjas.
8.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą.
8.5. Pardavėjui prekę (prekes), už kurias norima susigrąžinti pinigus privaloma grąžinti per 7 (septynias) darbo dienas.
8.6. Pardavėjui prekę (prekes), kurias norima keisti privaloma grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
8.7. Po prekės gavimo praėjus 7 (septynioms) darbo dienoms, bet ne ilgiau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, pirkėjas turi galimybę prekę tik keisti į kitą prekę (-es) ir gavus pakeistą prekę (-es) galimybė ją (jas) grąžinti negalima. Tokiu atveju įmanomas vėl tik keitimas susimokant už papildomą pristatymą.
8.8. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, originalioje tvarkingoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
8.9. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.
8.10. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).
8.11. Jei pirkimo metu Pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekių grąžinimo atveju (jei nebetenkinama nemokamo pristatymo sąlyga) iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.
8.12. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.

 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, atsiradusius dėl pateiktų duomenų netikslumo ir klaidingumo.
9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis rankudarbopapuosalai.lt elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu Pirkėjo registracijos duomenis naudojosi trečiosios šalys, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės, jei nuostoliai atsiranda dėl Pirkėjo, kuris neatsižvelgdamas į Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, jei internetinėje parduotuvėje per esančias nuorodas Pirkėjas patenka į jų tinkalapius.

 

10. Informacijos siuntimas
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, iškilus neatidėliotiniems neaiškumams, skambina nurodytu Pirkėjo telefonu.
10.2. Pirkėjas iškilusius klausimus gali siųsti Pardavėjo el. parduotuvės nurodytu el. pašto adresu bet kuriuo paros metu, ar teirautis telefonu darbo laiku;
10.3. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas, keisti jų sąlygas, jas naikinti. Akcijų paskelbimas, pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo, pakeitimo ar panaikinimo laikotarpio.
10.4. Pardavėjas nėra atsakingas, jei Pirkėjas neteisingai nurodęs duomenis, negauna reikiamų pranešimų nuo Pardavėjo dėl tam tikrų sutrikimų.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Apmokėjimo būdai

Atlikti apmokėjimą rankudarbopapuosalai.lt parduotuvėje galima šiuo būdu:

 

Tiesioginiu bankiniu pavedimu iš bet kurio Lietuvos banko
Užsisakius prekes nurodytu el. paštu Jums bus atsiųsta sąskaitą su rekvizitais apmokėjimui. Pavedimą galite atlikti per elektroninę bankininkystę arba bet kuriame banke. Apmokėjimas turi būti atliktas per 1 parą, priešingu atveju užsakymas bus atšaukiamas.

 

Apmokėjimą prašome atlikti į šią banko sąskaitą:
AB Swedbank
Gavėjas: Tadas Rimkus
A/s: LT12 7300 0101 4948 8771
Mokėjimo paskirtis: Jūsų užsakymo numeris

 

*Visos kainos Rankudarbopapuosalai.lt elektroninėje parduotuvėje nurodytos jau su PVM. Pristatymo išlaidos pateikiamos pasirinkus Prekių pristatymo būdą užsakymo eigoje.

 

Pinigų gražinimo garantija

Rankudarbopapuosalai.lt suteikia pinigų grąžinimo garantiją visoms savo prekėms! Prekes galite grąžinti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos ir atgauti už prekę sumokėtus pinigus. Taigi per 14 dienų nuo prekes pristatymo dienos bet kurį pirkinį Jūs galite:
• Keisti į kitą dydį (jei yra galimybė);
• Keisti prekę į kitą prekę/modelį;
• Susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

 

Svarbu!
Mums labai svarbu, kad prekę ir jos pakuotę išsaugotumėte nepriekaištingos būklės. Prekės negali būti dėvėtos ar kitaip naudotos, jos turi būti nesugadintos ir nepraradusios savo vertės. Grąžinamos prekės turi būti su visomis etiketėmis. Visas grąžinamos prekės siuntimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. Siuntimo išlaidos negražinamos. Prekes rekomenduojame siųsti registruotu paštu arba kurjeriu, nes pasitaiko atvejų, kai neregistruoti siuntiniai tiesiog dingsta. Tokiu atveju, mes, neturėdami įrodymų, kad siuntėte, negalėsime grąžinti pinigų. Grąžindami prekes prašome būtinai užpildyti ir atsispausdinti prašymą, kurį rasite čia, bei nepamirškite atsiųsti mums kartu su grąžinama preke ir prekės pirkimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą arba kitą dokumentą. Dėl prekių grąžinimo galite susisiekti su mumis el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 8 609 39065. Nepamirškite nurodyti savo užsakymo numerį.

Papuošalai moterims

Pirkti

Papuošalai vyrams

Pirkti

Papuošalai vaikams

Pirkti

Namų interjero detalės

Pirkti

Dovanų kuponai

Pirkti

Dovanų rinkiniai

Pirkti

Dovanų idėjos

Pirkti

Rankdarbiai

Pirkti

Dekupažas

Pirkti

Naujienlaiškis